Narayan Devi Duwal

Anita Shiwakoti

Mangleswor Dhonju

Abina Shrestha

Sunita Raut

Nitesh Karmacharya

Sushila Ghaju

Dilli Ram Prasai

Jagannath Khatiwada

Rajan Phelu

Bikal Prajapati

Binod Prajapati

Babloo Kumar Raut

Rajan Chauguthi

Dhan Kumar Shrestha

Rakesh Karmacharya

Anup Suwal

Bimal Karmacharya

Roshana Prajapati

Radhika Sukupayo

Gopini Duwal

Madhu Krishna Shrestha

Ratna Shova Phaiju

Bikash Koju

Prabin Prajapati