वागीश्वरी कलेजको अस्थायी सम्बन्धन नवीकरणको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन सङ्कायबाट स्थलगत अध्ययन