Departments

Binod Prajapati

Mohan Krishna Shrestha

Babloo Kumar Raut

Babloo Kumar Raut

Binod Prajapati

Bikash Koju

Mohan Krishna Shrestha

Rajan Phelu

Bhanu Bhakta Humagain

Sushila Karmacharya

Babloo Kumar Raut

Bhanu Bhakta Humagain

Gyahendra Prasad Dahal

Rajan Chauguthi

Shiva Bahadur Khulimuli

Mohan Krishna Shrestha

Bikal Prajapati

Coordinator

Ramesh Gosain

Gyahendra Prasad Dahal

Mohan Prasad Prajapati

Coordinator

Gyahendra Prasad Dahal

Coordinator

Rajan Chauguthi

Nabin Prajapati

Dr. Balram Duwal

Advisor

Dr. Kishor Hakuduwal

Advisor

Prof. Dr. Siddhibir Karmacharya

Coordinator

Shiva Bahadur Khulimuli

Abina Shrestha

Mohan Krishna Shrestha

Anita Shiwakoti

Advisor

Narayan Kumar Shrestha

Advisor

Dipesh Prajapati

Sajan Sakhakarmi

Kripa Prajapati

Rabita Duwal

Sunita Twanabasu

Coordinator

Gyahendra Prasad Dahal

Bhanu Bhakta Humagain

Coordinator

Rajan Chauguthi

Rajan Chauguthi

Babloo Kumar Raut

Mohan Krishna Shrestha

Ratna Shova Phaiju

Mohan Sadshankar

Pancha Kumar Leba

Rajan Chauguthi

Coordinator

Shivaji HakuDuwal

Anita Shiwakoti

Coordinator

Bikash Koju

Anil Gwachha

Siddhanta Ratna Bajracharya

Ramesh Gosain

Satyaram Nhisutu

Bal Gopal Shrestha

Mangleswor Dhoju

Coordinator

Roshana Prajapati

Rajan Phelu

Bhanu Bhakta Humagain

Mohan Krishna Prajapati

Rajan Chauguthi

Coordinator

Babloo Kumar Raut

Bikal Prajapati

Coordinator

Bikash Koju

Binod Prajapati

Prabin Prajapati

Bikash Koju

Anita Shiwakoti

Coordinator

Bikash Koju

Anil Gwachha