एमबीएस अध्ययनका लागि अभिमुखीकरण सम्बन्धी सूचना

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Latest Notice

7

July 2024

३ वर्षे स्नातक तह दोस्रो वर्षको आंशिक परीक्षा आवेदन फारम.....

.....

View Details

7

July 2024

४ वर्षे स्नातक तह तेस्रो वर्षको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने.....

.....

View Details
More Notice