एमबीएस र एमए समाजशास्त्र चौथो सेमेष्टरको कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Latest Notice

20

September 2022

Bachelor Entrance Exam Result 2079.....

.....

View Details

20

September 2022

Admission Open!!!.....

Admission open in BA/BSW and.....

View Details
More Notice