स्नातकोत्तर तह (एबीएस र एम ए समाजशास्त्र) को प्रवेश परीक्षासम्बन्धी सूचना

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Latest Notice

6

June 2024

Exam Form Fillup Notice for 4Years BA/BBS 1st Year Partial.....

.....

View Details

5

June 2024

स्नातक दोस्रो र तेस्रो वर्षको परीक्षा सम्बन्धी सूचना.....

.....

View Details
More Notice