स्नातक तह प्रथम र तेस्रो वर्षको दोस्रो त्रैमासिक परीक्षाको परीक्षा तालिका प्रकाशनसम्बन्धी सूचना

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Latest Notice

19

April 2024

उच्च शिक्षामा अध्ययनरत छात्राहरुका लागि शैक्षिक छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना.....

.....

View Details

2

April 2024

MA-Sociology को So. 592 : Survey Research and Data Analysis.....

.....

View Details
More Notice