Orientation on CMAT Exam Preparation for MBS and MA-Sociology

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

वागीश्वरी कलेजबाट भर्ना फारम भरेका सम्पूर्ण सम्बन्धित विद्यार्थीहरूलाई उपस्थितिको लागि अनुरोध गर्

Latest Notice

6

June 2024

Exam Form Fillup Notice for 4Years BA/BBS 1st Year Partial.....

.....

View Details

5

June 2024

स्नातक दोस्रो र तेस्रो वर्षको परीक्षा सम्बन्धी सूचना.....

.....

View Details
More Notice