Orientation on CMAT Exam Preparation for MBS and MA-Sociology

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

वागीश्वरी कलेजबाट भर्ना फारम भरेका सम्पूर्ण सम्बन्धित विद्यार्थीहरूलाई उपस्थितिको लागि अनुरोध गर्

Latest Notice

20

September 2022

Bachelor Entrance Exam Result 2079.....

.....

View Details

20

September 2022

Admission Open!!!.....

Admission open in BA/BSW and.....

View Details
More Notice