Bikal Prajapati

Rajan Phelu

Babloo Kumar Raut

Shiva Bahadur Khulimuli

Mohan Krishna Shrestha