Abina Shrestha

Prabin Prajapati

Purna Bhakta Duwal

Roshana Prajapati

Bhanu Bhakta Humagain