Binod Prajapati

Rajan Phelu

Babloo Kumar Raut

Mohan Krishna Shrestha

Sushila Karmacharya

Bhanu Bhakta Humagain

Bikash Koju