Anita Shiwakoti

Narayan Kumar Shrestha

Dipesh Prajapati

Sajan Sakhakarmi

Kripa Prajapati

Rabita Duwal

Sunita Twanabasu