Narayan Devi Duwal

Anita Shiwakoti

Mangleswor Dhonju

Abina Shrestha

Sunita Raut

Nitesh Karmacharya

Sushila Ghaju

Dilli Ram Prasai

Jagannath Khatiwada

Rajan Phelu

Bikal Prajapati

Binod Prajapati

Babloo Kumar Raut

Rajan Chauguthi

Dhan Kumar Shrestha